Προώθηση Επιχειρήσεων

Εξειδικευμένες, στοχευμένες και εφαρμόσιμες επαγγελματικές υπηρεσίες

dmcc dubai free trade zone company
Μελέτη και ανάλυση του ανταγωνισμού στο κλάδο που δραστηριοποιήστε.
targets
Μελέτη και ανάλυση των προϊόντων η/και υπηρεσιών που προσφέρετε.
tax optimization
Έρευνα για «νέες» ομάδες πελατών η/και «νέους» συνεργάτες για την προώθηση και πώληση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της επιχείρησης σας.
Μελέτη «νέων» τρόπων προώθησης και προσέγγισης πελατών.
Οργάνωση των πωλήσεων σας.
globe
Διαδικτυακό Μάρκετινγκ

Ποιοι Είμαστε

Η ecan consultants δραστηριοποιείται εδώ και 27 χρόνια στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Παρέχει βοήθεια σε κάθε είδους επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες με έμφαση στον επαγγελματισμό, στην συνέπεια και στην αποτελεσματικότητα.

Η συμβουλευτική ομάδα της ecan consultantsαξιοποιώντας τα ακαδημαϊκά προσόντα και την εκτεταμένη επιχειρηματική πείρα προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες στους πελάτες της δίνοντας τους την δυνατότητα να αξιολογήσουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που τους “προσφέρονται”, να ελαττώσουν τις πιθανότητες αποτυχίας της επιχείρησης τους ως επίσης να ελαχιστοποιήσουν τον προσωπικό και επιχειρησιακό κίνδυνο.

Η ecan consultants παρέχει υπηρεσίες Επαγγελματικής Καθοδήγησης (Business Coaching), Αναδιάρθρωσης Δανείων, Επαγγελματικών Διαμεσολαβήσεων, Εξαγωγών, Εισαγωγών, Προώθησης Επιχειρήσεων και Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, για τις οποίες διαθέτει πολυετή και ιδιαίτερα σημαντική επιχειρηματική πείρα.

ecan consultants
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε σήμερα με ένα εξειδικευμένο σύμβουλο της ecan consultants χωρίς κανένα οικονομικό κόστος και δέσμευση, για μια πρώτη γνωριμία και συζήτηση με σκοπό την «προκαταρκτική» αξιολόγηση και ανάλυση της επιχείρησης σας!

Επικοινωνήστε με ένα από τους εξειδικευμένους σύμβουλους της ecan consultants

Συμπληρώστε τη φόρμα